Ngành quảng cáo số | Một năm nhìn lại 2020

Năm 2020 chắc chắn là một năm đầy những biến động, ngành quảng cáo kỹ thuật số cũng đối mặt với nhiều sự thay đổi. Ví dụ: ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhu cầu của các Advertisers; chính sách về quyền riêng tư được chú ý hơn bao giờ hết, khiến Cookie và IDFA không còn đáng tin cậy nữa, dẫn đến mô hình hiện tại của quảng cáo số cần phải có những bước đi mới; Podcast và video ngắn sẽ trở thành xu hướng chủ đạo của thế hệ mới.